Posts Tagged ‘murdeluule’

Kauksi Ülle „ObiNizza“

Kes siis veel, kui mitte kagueestlane peaks lugema „ObiNizzat“.

Äratundmisrõõm oli mitutpidine – nägin vaimusilmas valgetes rättides paabasid ja teedasid kõrvu külavahel patseerivate pubekatega. Sügisest kevadesse läbi tuisu, läbi metsa ja rahvapidustuste ning argipäeva.

Kuidagimoodi on Ülle suutnud anda luuletustele maalähedase olemuse. Olgu selleks siis tõlketekst seto keelde või olustikuvärsid metropoliainetel. Kas ikkoq vaid naardaq?, küsib Ülle. Minu vanaema vastas seepeale – mis tan yks ikkoq, yks naardaq!

Pille Liblik

Urmas Karu “Lehekuutuul ja ritsikasirin”

Urmas Karu esik-luulekogu “Lehekuutuul ja ritsikasirin” esitlus toimus  Tartu Linnaraamatukogu kohvikus “Vaikne nurgake”  1.novembril. Kohal oli  autor – elukutselt muusik -, kes rääkis lähemalt oma senisest loometeest nii kirjutajana kui muusikaõpetajana ning selle kogu avaldamisest. Urmas Karu esitas koos ühe oma õpilasega näitliku viiulitunni. Luulekogust loeti ka mõned luulenäited.
Luulekogu eripäraks on tema keel – nimelt on tegu põhiliselt tartu murdes kirjutatud luuletustega. Nagu autor ise huumoritundega alapealkirjas määratleb, on need pärit mullusest sajandist. Tegelikult tähendab see seda, et nad on kirjutatud mõned aastakümned enne aastatuhande-vahetust.karulehekuutuul
Luuletuste kirjutaja on kasvanud üles kultuurilembeses peres Tartumaal, ta valdab tartu murret kui oma lapsepõlve suhtluskeelt perfektselt. Tema venda Lembit Karu tuntakse kunstnikuna, kelle isiknäitused on hiljuti väljas olnud nii linnaraamatukogus kui harukogudes.

Kuna Urmas on muusik, siis tingib see ka ilmselt tema värsside musikaalsuse ja kõla – see avaldub juba kogu laulvas pealkirjas – “Lehekuutuul ja ritsikasirin”.

Tõestuseks, et murdekeelne vorm saab peita endas sügavat sisu ja filosoofilisi mõtisklusi, olgu siinkohal toodud mõned näited:

LEHITSE PÄIVI

Lehitse päivi, mes ollu ja noid, mes lännu
Nõjata endä kistenu valguse naale.
Hale om elost, me trehvänu võltsile aale.
Äkiste liiast jo saanuva käbidest kännu.

Joba meid varjutap sammal ja säl`lan om seene.
Kusikuklase puuriva läbi meist käike.
Tollekiperäst ei ole me häbi väike,
Kuiki me mõtte ja kombe om egäte peene.

Väegäde varra sai oltuss kõgega rahun.
Ärgu vaid keski tõugaku meid ja löögu.
Pala, mes hammaste taka meil ärgu söögu.
Värisi kõrrakse heng ja ihu oll` vahun.

Saatus kiibitsi meid kui mustlane hobest.
Kas me es kujuta endäst sisski rohkemp
Kui kõrd ol`lime, sülg veäp suhu ohke:
Kõik, mes ollu om takastperrä liig tobe.

Tolle mia roobitse päevist, mes õhtale lännu
Väl`la mõne kui kiriva sügiselehe.
Olgu vai üits noist ärä minnen miu ehe,
Siss usu vai esi, et silmä om õnnistust nännu.

MÕNE LAUL

Mõnel om elo kui lõpmada pidu.
Tõsel kui pikaleveninu surm.
Mõni ei elä, ei koole vaid kidup,
Ikaldap õkva kui põvva käen nurm

Mõnel käip elo kui sõnnikuvedu.
Tõne om siidkäpp, ei tsolgi tuu tüüd.
Mõni om hull, otsip elo iist redu
Just nigu kannass tont tiiäp mes süüd.

Mõnel om elo üits otsata orjus,
Lahk nigu hobene, saisku ei saa.
Mõni hiilip kui vaim kui korjus,
Kuda serätsit kannatap maa?

Lisaks veel üks väga mõnusa huumoriga kirjutatud katkend luuletusest “Vana koolilaul II”:

“Jäi miilde kuis me umbsen koolisaalin
sais saina kül`len rippu mitu nägu:
kõik habenden vaid üits, kel nimess Staalin
oll` siledamp kesk õudset karvarägu.

Mia ol`li opmisega häste hoolen
Ja harrastaden egät seltsi kuntsi,
Kõrd tollel saksal üless taiva poole
Mia tindipliiatsiga käändse vuntsi.

Küll aeti jälgi, süidläst iks es leitä.
Tuu pilt piä üleültse ärä katte.”

Luulekogu on ka kunstiliselt kujunduselt (makett ja kujundus Kalle Müllerilt ja Momolt) väga soliidne – riidesse köidetud kaantega annab ta  kätte võttes mingi nostalgilise ja samas ka igikestvuse tunde: kuni me austame oma juuri, mille üheks osaks võib pidada erinevate paikkondade murrakuid, ei kao selle maa keel.

Urmas Karu ütleb seda mõtet oma “Sünnimaalaulus” nii:

“Kõlavat su keelemurret
õhuta kui kolden tuld,
kävven müüdä ahast purret
kuni kõik om jälle muld…”

Kuna Eesti Kirjanike Liit ja Kultuuriministeerium on välja kuulutanud lõunaeestikeelsete lastejuttude võistluse, tasub nimetatud raamatut, lisaks murde- ja luulehuvilistele, soovitada ka kirjarahvale, eriti noorkirjanikele, kellel on  huvi murdekeele vastu.

Ülli Tõnissoo