Posts Tagged ‘cv’

Töö, töö, töö

Tööd ja karjääri puudutavaid raamatuid ei leia meie raamaturiiulilt just arvukalt, ju siis pole seda teematikat senini piisavalt oluliseks peetud.  Seda kergem on meil tuua teieni väike valikuline ülevaade nendest, mis ilmunud.

farr_vali-endaleElukutse valimine ja karjääri planeerimine

Michael J. Farri “Vali endale õige elukutse” (Tln, 2000) on mõeldud eelkõige põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele, kuid sobib ka inimestele, kes soovivad elukutset vahetada. Raamat annab infot tööturu ja väljaõppe- ja haridusvõimaluste kohta. Eesti autori Tiit Saksakulmu sulest on samal teemal ilmunud kaks raamatut “Kuidas otsida tööd: karjääriõpik” (1998) ja “Kuidas leida sobivat töökohta : tööotsija teejuht” (2001).saksakulm_kuidas Richard Nelson Bollesi raamat “Mis värvi on sinu langevari? : praktiline käsiraamat neile, kes töökohta otsivad või vahetada tahavad” (2000) annab nõu, kuidas kirjutada CV-d, kuidas tulla toime äraütlemisega, kuidas vastata kuulutustele ja millal pöörduda tööturuametisse.

fry-101Tööintervjuud

Edu käsiraamatu sarjas ilmus 1999. aastal Martin Yale`i “Löö nad pahviks! … ja töökoht on sinu”, mis räägib sellest, kuidas tööintervjuust edukalt välja tulla. Õpetatakse, kuidas koostada head CV-d, kuidas käituda telefoniintervjuu puhul ja kuidas üldse head töökohta leida. Ron Fry “101 tabavat vastust töövestluse kõige raskematele küsimustele” (2004) annabki vastused enimesitatavatele  küsimustele tööintervjuudel. Gregory F. Farrelli “Naljakad tööintervjuud: lood tööotsingute lahingutest ja kavalustest” (2001) esitab uskumatuid tõestisündinud lugusid intervjueeritavate kogemustest. Tim Hindle`i raamat “Töölevõtuvestlus” (2000) on küll mõeldud pigem tööandjale tööintervjuu ettevalmistamiseks, kuid teisalt sobib ka tööotsijale, kuna annab ülevaate intervjuu ülesehitamise strateegiatest ja seega aimu, mida tööandja lõpptulemusena intervjueeritavalt ootab.kuidas-leida-ja
Samuti tasub tutvuda raamatuga “Kuidas leida ja valida inimesi: soovitusi juhtiva personaliotsingu firma konsultantidelt” (Tartu, 2002), mis kirjeldab, mida kandidaatide juures hinnatakse, kust leida tööpakkumiskuulutusi ja mis alustel need koostatakse, kuidas hinnatakse CV-sid.

cv_koostamineElulookirjeldus

Sellel teemal konkreetselt on ilmunud üks raamat – Simon Howardi “CV koostamine” (2001), kus on lühidalt ja piltlikult ära näidatud, mis on CV juures oluline ja kuidas tekitada sellega huvi tööandjas. CV vormistamise näiteid leidub paljudes personalitöö teemalistes raamatutes, samuti etiketti ja kirjavahetust puudutavates raamatutes.
Eesti tööturuekspert Tiina Saar on avaldanud oma kogemuse põhjal raamatu “Kuidas võita maailma parim töökoht” (2005), mis on mõeldud töötule või töökohta vahetada soovivale inimesele. Raamatus on samuti toodud näpunäiteid CV, avalduse, motivatsioonikirja koostamiseks, on õpetatud end tööintervjuuks ettevalmistama ning on pööratud tähelepanu erinevatele töösuhete nüanssidele nagu lepingud, katseaeg, arenguvestlused, õppimine töö kõrvalt jne.kuidas-voita

Töötamine

Mihkel Servinski raamatus “Tööturg: tänapäev ja tulevik” (2008) analüüsib Eesti tööturgu ja pakub erinevaid lahendusi. See raamat on mõeldud nii tööandjatele, asjahuvilistele kui ka tööturule sisenejatele. Teemadeks on tööturu muutumine ja töötulemuste säilitamine.
Richard Templar kirjutab oma raamatus “Töömängureeglid” eneseteostusest ja motivatsiooni leidmisest ning kuidas seeläbi jõuda paremate tulemusteni ja edendada karjääri. Dalai-laama levitab oma sõnumit õigest kutsumusest ja õnne leidmisest tööl raamatus “Kunst olla tööl õnnelik” (2005). On ju töökoht see keskkond, kus me veedame suurema osa oma ajast ja seal ennast õnnelikuna tunda on rohkem kui oluline.
kunst-ollaTsitaate raamatust:
“Aga mõistlik viis, kuidas hoida ära mitte küll töö kaotamise probleemi ennast, aga vähemasti sellega kaasnevat ärritust, on antud juhul laiendada oma minapilti, näha ennast eelkõige inimesena, kes on suuteline tundma sõprust, lahkust ja nii edasi, ja siis mõista, et lisaks töörollile on inimesel veel hulk muid rolle – ta võib olla lapsevanem või laps, õde või vend, tal võib olla muid huvisid või hobisid. Siinkohal vajab inimene tasakaalustatumat ellusuhtumist. Töö või see, kui palju inimene teenib, ei ole veel kõik.”

“Selleks, et elada täisverelist elu, on väga oluline individuaalsus ja sellest tulenevalt ka vaba aeg, puhkus, aeg, mis veedetakse pere ja sõprade seltsis.”

“Kui te otsite tööd ja on valida mitme töökoha vahel, siis valige see, mis võimaldab olla natukenegi loov ja veeta aega perekonna seltsis.”

Annika Hramov