Maailma vaimne kultuurpärand

Maailma vaimne kultuuripärand

Paljud meist on kuulnud UNESCO maailmapärandi nimestikust, mis hõlmab loodusobjekte ja ainelise kultuuri väljendusi, aga on olemas ka vaimse kultuuripärandi nimistu. Vaimset kultuuripärandit nimetatakse tihti ka elavaks pärandiks, kuna tegu on kommete, tavade, teadmiste ja oskustega, traditsioonide ja suulise pärimusega, millel on oluline koht tänapäeva inimeste elus ja mis annavad tunnistust seotusest eelmiste põlvkondadega. Kultuurinähtused muutuvad koos aja ja oludega, ning just nii püsivad need tänapäeva inimeste jaoks tähenduslike ja väärtuslikena.

UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon võeti vastu 2003. a. Konventsiooni eesmärgiks on kaitsta vaimset kultuuripärandit; tagada austus kogukondade, rühmade ja üksikisikute vaimse kultuuripärandi vastu; tõsta kohalikul, riigi ja rahvusvahelisel tasandil teadlikkust vaimse kultuuripärandi olulisusest ning pakkuda rahvusvahelist koostööd ja abi. Eesti ühines konventsiooniga 2006. a. Huvitaval kombel ei ole konventsiooniga ühinenud Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ja Venemaa.

Konventsiooniga loodi inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekiri, kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimekiri ning register, kuhu koondatakse häid näiteid vaimse kultuuripärandi kaitsemeetmetest. Nimekirjad tutvustavad kultuurinähtusi rahvusvahelisel tasandil ning peegeldavad maailma kultuurilist kirevust. Eesmärgiks on suurendada teadlikkust vaimsest pärandist, elavdada kultuuridevahelist dialoogi ning vahetada kogemusi edukaks osutunud vaimse kultuuripärandi kaitsemeetmete osas. Vaimse kultuuripärandi kaitse tähendab eelkõige selle elujõulisuse tagamist, väärtustamist ja püsimist elavas kasutuses.

Inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekiri sisaldab 2021. a alguse seisuga 492 kannet 128 riigist. UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon ei püüagi anda ammendavat loetelu vaimse kultuuripärandi valdkondadest, aga igal riigil on õigus teha oma ettepanekuid.

Eestil on esindusnimekirjas neli kultuurinähtust:
• Kihnu kultuuriruum
• Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioon
• Seto leelo
• Võromaa suitsusaunatraditsioon

Kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimekiri sisaldab 2021. a alguse seisuga 67 kannet 35 riigist. See nimekiri koondab kultuurinähtusi, mis on hääbumisohus. Nimekirja kuulumine ei kaitse kultuurinähtust iseenesest, oluline on luua selle elujõulisust toetavad tingimused.

Meie näituseruumi kogu see ilu kahjuks ei mahtunud, aga mõned näited sellest, mis seal nimistus siis on ja mida võiks edasi uurida, oli siiski näha. Näituse koostamisel oli suureks abiks Massimo Centini raamat „Maailma vaimne kultuuripärand: kultuuritraditsioonid ja -nähtused UNESCO esindusnimekirjas” (Koolibri, 2020).

Näituse nimestik:

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020)

Konsa, Kurmo “Laulupidu ja verivorst: 21. sajandi vaade kultuuripärandile” (Tartu Kõrgem Kunstikool, 2014)

“Mis on vaimne kultuuripärand?” (Unesco https://rahvakultuur.ee/wp-content/uploads/2020/04/2-Mis-on-VKP.pdf )

“Teekond vaimse kultuuripärandi konventsioonini” (Unesco https://ich.unesco.org/doc/src/01854-ET.pdf )

“Vaimne kultuuripärand Eestis” (Unesco https://rahvakultuur.ee/wp-content/uploads/2020/07/1-Vaimne-kultuurip%C3%A4rand-Eestis.pdf )

“Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon” (Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/12736412 )

“Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon” (Unesco https://ich.unesco.org/doc/src/01852-ET.pdf )

“Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni rakendamine” (Unesco https://ich.unesco.org/doc/src/01853-ET.pdf )

“Vaimse kultuuripärandi küsimused ja vastused” (Unesco https://rahvakultuur.ee/wp-content/uploads/2020/04/4-Kysimused-ja-vastused.pdf )

“Vaimse kultuuripärandi talletamine ja nimistud” (Unesco https://rahvakultuur.ee/wp-content/uploads/2020/04/5-Vaimse-kultuurip2randi-talletamine-ja-nimistud.pdf )

“Vaimse kultuuripärandi valdkonnad” (Unesco https://rahvakultuur.ee/wp-content/uploads/2020/04/3-Vaimse-kultuurip2randi-valdkonnad.pdf )

 

Jõeste, Kristi “Kihnu kördid eile ja täna” (Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012)

Jõgisalu, Harri “Meri põlõm’te paljas vesi : Kihnu arhipelaag” (Ilo, 2006)

Karjam, Rosaali „Elumõnu” (Kihnu Kultuuri Instituut, 2009)

Kärmas, Enn „Kihnu” (Eesti Raamat, 1975)

“Merilehmäd, painajad ning…. : Kihnu eläb legendess” (Kihnu Kultuuri Instituut, 2014)

Rüütel, Ingrid “Naised Kihnu kultuuris” (Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 122-125

Geldermalsen, Marguerite van “Abielus beduiiniga” (Sinisukk, 2010)

Lawrence, T. E. “Seitse tarkuse sammast. 2” (Athena, 1998)

Canetti, Elias “Marrakeši hääled” (Perioodika, 1973)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 98-101

Humphreys, Andrew „Marrakech” (Koolibri, 2015) lk 60-65

Peets, Leonora “Maroko taeva all” (Olion, 1997)

Souden, David „Palverännak” (Koolibri, 2007) lk 8-19

Spinney, Laura “Masside karma” (National Geographic 2014, nr 2, lk 94-107)

Tammsaar, Kristjan-Jaak “Mahakumbh mela tegelik pale” (GO 2013, nr 2, lk 42-47)

Yogananda, Paramahansa “Joogi autobiograafia” (Self-Realisation Fellowship, 2012)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 154-157

Friese, Kai “Üleval kõrgel: rahu” (GEO 2013, nr 5, lk 54-73)

Salk, Anneli “Väikese Tiibeti kloostris” Mari 2015, nr 7, lk 42-45

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 118-121

Rumi, Džalal ad-Din “Paradiisisõnad” (Koolibri, 2020)

Rumi, Džalal ad-Din “Päikesesõnad” (Verb, 2013)

Ионина, Надежда Алексеевна „Стамбул” (Вече, 2007)

Фиш, Радий “Джалаледдин Руми” (Наука, 1985)

Шафак, Элиф “Сорок правил любви” (Азбука, 2013)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 64-67

Kundera, Milan “Nali” (Eesti Raamat, 1991)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 44-51

Miller, Hanna „100 põhjust minna Belgiasse” (Randvelt, 2012) lk 84-99

Bradbury, Ray „Kaleidoskoop” (Varrak, 2000) lk. 314-325

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 220-227

Dörrie, Doris “Sinine kleit” (Tormikiri, 2003)

Желиховская, Мария  “Беспокойная ночь” (Вокруг света, 2020 № 9, lk. 64 -71)

 

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 162-167

Novgorodova, Eleonora „Kaljujooniste ja jänesekäppade maal” (Valgus, 1987)

Strider, Roy „Mongoolia memuaarid” (Varrak, 2012) lk 343-366

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 184-187

Macdonald, Fiona „Iidne Jaapan” (Koolibri, 2001) lk 42-47

Baricco, Alessandro “Siid” (Pegasus, 2007)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 170-175

Kiil, Lennart “Siid — tuleviku supermaterjal” (Imeline Teadus, 2012, nr 3, lk 42-47)

Klinger, Nadja “Siidiprintsess” (GEO, 2008, nr 3, lk. 28-31

Steele, Philip „Iidne Hiina” (Koolibri, 2002) lk 42-43

„Народные художественные промыслы СССР” (Сов. Художник, 1983) lk 126-127

Ahlberg, Johan “Mäed kutsuvad. Miks?” (J. Ahlberg, 1997)

Krakauer, Jon “Hõredasse õhku : kohalviibija jutustus Mount Everesti katastroofist” (Hotger, 2000)

Obmascik, Mark “Poolel teel taevasse : minu põikpäine ja arutu pürgimine Kaljumäestiku kõrgustesse” (Eesti Raamat, 2010)

Viesturs, Ed “Tippu ei vii otseteed : tõus maailma 14 kõrgeimale mäele” (Ajakirjade Kirjastus, 2017)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 36-39

Бирюкова, Нина „Западноевропейское кружево XVI-XIX вв. в собрании Эрмитажа” (Издательство Эрмитажа, 1959)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 52-55

Miller, Hanna „100 põhjust minna Belgiasse” (Randvelt, 2012) lk 82-83

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 96-97

„With love, Lithuania” (Nacionaline knyga, 2003) lk 58-59

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 56-59

Lemmens, Frans „Icons of the Netherlands” (National Geographic, 2012) lk 10-11

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 112-117

Gwin, Peter “Taeva valitsejad” (National Geographic 2018, nr 10, lk 102-121

Hobusch, Erich „Das grosse Halali” (Edition, 1978) lk. 89-93

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 132-135

„Народные художественные промыслы СССР” (Сов. Художник, 1983) lk. 222-223

Бретаницкий, Леонид ”Искусство Азербайджана” (Искусство, 1976)

„Armenia in colour” (Aries, 2004) lk 67

„Декоративное искусство средневековой Армении” (Аврора, 1971)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 74-77

Miller, Hanna „Viini fassaadide taga. Autoga Austrias” (Ajakirjade Kirjastus, 2010) lk 55-58

Uus, Õnne “Kangatrükkimisest sinise esmaspäevani” (Maakodu 2019, nr 2, lk38-42)

„Folklor : polska kultura ludowa” (BOSZ/Art, 2001) lk 68-75

 

Bardi, Carla „Pitsa” (Varrak, 2010)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 78-79

Petti, Linda “Jaapani köök” (Valgus, 2000)

Kaltenbach, Marianne “Prantsusmaa. Rännakud läbi kokakunsti : 63 retsepti koos Hans Joachim Döbbelini fotodega” (Avita, 2001)

Powell, Julie “Julie & Julia : eluohtliku kokakunsti aasta” (Varrak, 2009)

Мейл, Питер “Французские уроки : путешествие с ножом, вилкой и штопором” (Азбука, 2016)

 

Астанкова, Екатерина “Корейская кухня” (АСТ, 2019)

“Cuisine internationale : un savoureux tour du monde Espagne, Portugal, Grèce, Égypte, Maroc” (Éditions Transcript, 1992)

“Vahemere köök : suur väike kokaraamat” (Tänapäev, 2009)

 

„Armeenlased” (Ilo, 2010) lk 43-46

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 128-131

„Usbekid” (Ilo, 2010) lk 48-52

„Узбекская домашняя кухня” (Бонниер Пабликейшенз : Эксмо, 2011) lk 114-127

 

Urry, Andrew “9000 aastat kestnud armulugu” (National Geographic 2017, nr 2, lk. 32-55)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 138-143

Ramatšaraka, Joogi “India joogide maailmavaate alused : jooga – idamaade okultism” (V. Maya, 2004)

Smith, Fran “Meelerahu kunst. Jooga, Indiast pärit iidne praktika, pakub vastumürki tänapäeva stressile” (National Geographic, 2020, nr 1, lk 108- 119)

Salguero, C. Pierce “Tai massaaži entsüklopeedia : traditsioonilise Tai massaažiteraapia ja punktimassaaži täielik teejuht” (Ersen, 2011)

Теелен, Рудольф “Традиционный тайский массаж : для здоровья и снятия напряжения” (Феникс, 2006)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 176-177

Turlin, Laurent “Aita ennast ise hiina punktmassaažiga : 12 akupunktuuripunkti 50 vaevuse ennetuseks ja raviks” (Koolibri, 2018)

Young, Jacqueline „Idamaised raviviisid” (Varrak, 2008) lk 114-115

Kivi, Aleksis „Seitse venda” (Eesti Raamat, 1966) lk. 86-87

Paasilinna, Arto „Businessman’s guide to the Finnish Sauna” (Finnish Business Report : Uusi Suomi/Business Books, 1986)

Rakennan saunan” (Rakentajain kustannus, 1986)

Viherjuuri, H. J. „Saunaopas” (Otava, 1955)

Ilolinõ, Vel’o, Madara (Põlva Seto Selts, 2015)

Kauksi Ülle “Taarka : kolmtõist kaehtust Hilana Taarka poolõ” Kauksi Ülle Mänedsment], c2004 ([Tartu : Bookmill])

Piho, Mare ”Punane ja valge” (ERM, 2000) lk 8-9

Bultje, Jan Willem „Leedu” (Ilo, 2006) lk 22-23

Luts, Oskar „Rõõm” (Eesti Raamat, 1994) lk 206-212

Ots, Loone “Oh hõiska ja tantsi! : 150 aastat Eesti üldlaulu- ja tantsupidusid” (Menu Meedia, 2019)

Smuul, Juhan “Muhulaste imelikud juhtumised Tallinna juubeli-laulupeol ; Üks Norra mere kiri” (Eesti Riiklik Kirjastus, 1963)

„Latvija – the green paradise of Europe” (Nacionālais apgāds, 2003) lk 44-45

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 218-219

Cottrell, John „Mexico City” (Time-Life Books, 1979) lk 166

“Mariachi” (ZYX Music, 2007)

Кейн, Джеймс „Почтальон всегда звонит дважды” (Терра-Книжный клуб, 2009)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 84-89

“Stradivari — viiulite maestro” (Imeline Ajalugu, 2012, nr 10, lk 32-35)

Тынянова, Елена “Мастер Антонио Страдивари : повесть” (Детская литература, 1985)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 60-63

Kõlar, Anu „Muusikalugu” (Koge, 1997) lk 52-54

Levoll, Rene “Orelite toimimise ja restaureerimise põhimõtted” (Estorel, 2006)

Fagius, Hans “The artistry of Hans Fagius : a collection of english, german and french organ music” (Grammofon AB BIS, 1996)

“German organ music. Vol. 1” (HNH International, 1994)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 10-15

Webster, Jason “Duende : flamenkot avastamas” (Pegasus, 2006)

Leblon, Bernard “Flamenco” (Palmyra, 2001)

Пуиг Кларамунт, Альфонсо “Искусство танца фламенко” (Искусство, 1984)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 196-201

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 262-265

Numminen, Mauri Antero “Tango on mu kirg” (Lorem Ipsum, 2014)

Paul, Keyna „Dance manual” (Haynes Publishing, 2016) lk 136-149

“Учимся танцевать танго : шаг за шагом” (Попурри, 2002)

 

Kalvodova, Dana “Chinese theatre” (Spring Books, 1955)

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 90-93

„Keskaja ja vararenessansi kirjanduse antoloogia” (Eesti Riiklik Kirjastus, 1962) lk 105-127

Marshall, H. E. “Rolandi lood” (Avita, 2009)

„Puppentheater der Welt” (Henschelverlag, 1968) lk  62

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 178-183

Гундзи, Масакацу “Японский театр Кабуки” (Прогресс, 1969)

Yazawa, Yutaka „Kuidas olla jaapanlane” (Sinisukk, 2019) lk 78-79

 

 

 

 

“Dädä Gorgudi raamat” (Kiil, 2008)

.

“Manas : pärimus kangelasest : kirgiisi rahva eepos” (Penikoorem, 2012)

.

„Героический эпос народов СССР” (Художественная литература, 1975) lk 367-415

.

“Sassuuni Davith : Armeenia rahvaeepos” (Eesti Raamat, 1975)

 

 

Centini, Massimo „Maailma vaimne kultuuripärand” (Koolibri, 2020) lk 168-169

Hsueh, ShaoLan “Chineasy : lihtne nagu hiina keel” (Argo, 2015)

Qu, Lei Lei “Esimesed sammud hiina kalligraafias : õpi kirjutama õnne ja edu sümboleid” (Koolibri, 2008)

 

Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր Ցց Ււ Փփ Քք Օօ Ֆֆ

Yaroslava Shepel ja Tiina Sulg

Fotod Yaroslava Shepel

One response to this post.

  1. […] sellele piirkonnale väga iseloomulik, ja siis mõned ekstra isiklikud lemmikud. Me ise tegime näitust tehes umbes samamoodi, kuigi meil oli piiranguks ka see, et mille kohta meie raamatukogus […]

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: