Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluulekogud internetis

Kui Ago Pärtelpoeg alustas oma Wikipedia artiklit noorpõlvemälestustega, siis ma tunnen soovi alustada umbes samamoodi, ehk siis — kui mina alles noor veel olin ja internetti avastasin, siis kirjanduse koha pealt oli aktiivsemalt esindatud ulme (ja neist ulmekogukonna virtuaalväljunditest olen ma ka siin blogis kirjutanud) ja rahvaluule. Ja kuigi muu kirjandus on ka tasapisi tee internetti üles leidnud, siis ega rahvaluule pole ka ära kadunud või niisama loorberitele puhkama jäänud, vaid leiab endale järjest uusi vorme ja väljundeid. Rahvaluulega tegelevad Eestis ka muud asutused peale Eesti Kirjandusmuuseumi, aga kuna Kirjandusmuuseumi tegevus sel alal on nii mahukas, siis räägime teistest mõni teine kord.

Ajakirjad

Kirjandusmuuseum annab välja kahte folkloristika-alast ajakirja, mis on netis vabalt loetavad: ingliskeelne “Folklore” (mis on jõudnud juba 78. numbrini) ja eestikeelne “Mäetagused” (mis on jõudnud juba 76. numbrini). Põnevat lugemist mitmelt alalt ja mitmel teemal. Tegu on küll teadustekstidega, aga enamjaolt on kirjutajad hea sõnaga ning artiklid on mõnuga loetavad ka tavalugejale.

Tähtpäevad

Eesti rahvakalendri andmebaas Berta koondab endas tähtsamaid tähtpäevi, nende päevade kombesikku ja traditsioone. Välja on toodud olulisim, aga on ka viidad, kust soovi korral edasi ja põhjalikumalt uurida. Koostanud Mare Kõiva, Taive Särg, Liisa Vesik. Mitmete tähtpäevade juurde käis ka sanditamine või mõni muu ümberriietumise komme, täpsemalt saab uurida lehelt Eesti maskeerimiskombestik. Koostas Ülo Tedre, tekstid sisestas Maris Müürsepp-Leponiemi.

Vanasõnad

Vanasõnaraamat on e-versioon 1984. a. ilmunud “Vanasõnaraamatust”, mille koostasid Anne Hussar, Arvo Krikmann ja Ingrid Sarv. Eesti vanasõnad koostasArvo Krikmann.

Kõnekäänud

Kes tahavad kõnekäändudega lähemalt tutvust teha, neile on kaks andmebaasi: Justkui ehk eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas (koostanud Anneli Baran, Anne Hussar, Asta Õim, Katre Õim; sisaldab umbes 160 000 väljendit, mis on otsitavad väljendi, tüübi, sisu, arhiiviviite, koha, koguja, esitaja, kogumisaja järgi) ning Kõnekäänud ja fraseologismid (koostanud Arvo Krikmann. Sisaldab u 25400 teksti eesti kõnekäände ja fraseologisme, mis pärinevad: Asta Õimu Fraseoloogiasõnaraamatust, ERA käsikirjalisest rahvaluulearhiivist ja EKI murdearhiivist).

Mõistatused

Üks esimesi rahvaluule e-andmebaase oli mõistatusi koondav Mõista, mõista mõlle-rõlle, koostajad Anne Hussar, Arvo Krikmann, Rein Saukas ja Piret Voolaid. Kunagi ammu, kui ma päris algajatele arvutitunde tegin, siis see oli üks mu lemmiknäidislehekülgi, selle peal sai hästi õpetada edasi-tagasi minekuid ja freime.

Mõistatused tunduvad folkloristide seas popid olevat. Või on asi selles, et, et mõistatustega tegelevad väga pühendunud inimesed, kes järjest uusi andmebaase kokku panevad. Olgu  kuidas on, aga lähemalt võiks vaadata kõigisse neisse: Eesti mõistatused. (Koostanud Jaak ja Arvo Krikmann. Sisaldab päringuvõimalusi 95751 eesti mõistatuse kohta (tekst, lahend, koht, aeg, koguja jne), vahendeid päringutulemuste kihelkondlikuks kartografeerimiseks ning mitmesuguseid lisamaterjale); Eesti värssmõistatused. (Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab u 1700 teksti, mis on leitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi); Eesti keerdküsimused. (Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab üle 25 000 eesti keerdküsimust, mis on otsitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi); Eesti lühendmõistatused. (Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab üle 3000 lühendilaadset mõistatust, mis on otsitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi); Eesti piltmõistatused. (Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab kõiki 1996. aastani kogutud piltmõistatusi, mida kasutaja saab genereerida andmebaasist küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi); Eesti liitsõnamängud. (Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab üle 5000 eesti (liit)sõnamänge, mis on otsitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi); Eesti valemmõistatused. (Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab 635 teksti, mis on leitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi).

Regilaulud

Eesti regilaulude andmebaas. Sisaldab kõiki Jakob Hurda ja Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaluulekogudes leiduvaid regilaulutekste koos lisamaterjalidega (kombe-, mängukirjeldused jm). Otsida saab kihelkonna, koguja ja kogumisaja järgi, laulutekstidest ja metaandmetest. Koostanud Eesti Rahvaluule Arhiivi regilauluprojektis osalejad.

Piirkondlikud andmebaasid

Mulle lõunaeestlasena teeb suurt rõõmu, et on olemas LEPP, Lõuna-eesti pärimuse portaal. LEPP sisaldab Võrumaa,  Setumaa, Mulgimaa ja Tartumaa rahvaluuletekste. Selle kokkupanija on põhiliselt Mare Kõiva. Kristi Salve on põhjalikumalt tegelenud seto pärimusega, legendid, muinasjutud, uskumused, tavaõigus ja muu setu pärimus on kokku kogutud andmebaasi Setu pärimus Ello Kirsi kirjapanekustes.

Üldisem kohapärimust koondav koht on kohapärimuse andmebaas Koobas. Koostanud Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühm. Materjalid otsitavad nii paikade kui tekstide kohta käivate tunnuste järgi.

Erinevad rahvateaduse andmebaasid

Igasuguseid tarkuseteri on ennegi erinevate nähtuste kohta kokku kogutud, rahvaluuleteadlasi on eriliselt huvitanud astronoomia, botaanika ja meditsiini kohta käiv pärimus ja nii on meil Aado Lintropi koostatud Etnoastronoomia (valik süstematiseeritud usunditeateid maailma, planeetide, tähtede ja taevalaotuse kohta), Renata Sõukandi ja Raivo Kalle kokkupandud etnobotaanika andmebaas Herba (sisaldab vanemate käsikirjaliste kogude andmestikku, otsitav märksõnade ja botaaniliste tunnuste järgi) ning Mare Kõiva kokku kogutud Lendvapärimus (sisaldab kõiki teemakohaseid teateid, jutte, nõidussõnu ja meditsiiniparktikat, on märkõnade järgi otsitav).

Kaasaegne folkloor

Mulle tundub, et kaasaegse folkloori kogumine on suhteliselt uus nähtus, et varasemalt on ikka kogutud seda, mis kogumishetkeks juba vanavara, aga mul võib ka asjast vale mulje jäänud olla. Igatahes on Kirjandusmuuseumis kokku pandud netinaljade kogum Netihuumor (Koostanud Liisi Laineste, sisaldab u. 30 000 eesti netinalja 1996. aastast tänini, võimalik on märksõnaotsing) ja Grafiti andmebaas (koostanud Piret Voolaid. Aastail 2010–2012 toimunud Eesti Teaduste Akadeemia ja Poola Teaduste Akadeemia koostööprojekti „Creativity and tradition in cultural communication“ (“Loovus ja traditsioon kultuurikommunikatsioonis”) üks väljundeid, mis sisaldab põhiliselt Tartust, aga ka mujalt jäädvustatud paröömilist ehk vanasõnalis-fraseoloogilist grafitit).

Üldisemad andmebaasid

Rehepapp on üsna üldine ja laia haardega rahvausundi ja -juttude andmebaas, mille koostamisel on paljud osalised olnud, eraldi võiks mainida Mare Kõiva ja Mare Kalda nime. Sisaldab muistendeid, loitse, uskumusi, ütlemisi.

Valiku eri aegadest pärinevaid lastemängude kirjeldusi ja lapsepõlvemälestusi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest, lisaks ka fotosid, jooniseid ja laste joonistusi koondab Lastemängude andmebaas „Uka-uka“. Otsida saab märksõna, koha- ja koguja kohta käivate andmete, samuti mängu nimetuse, liigi ja tegevuse kaudu. Koostanud Mall Hiiemäe, Astrid Tuisk.

Üks põnev mänguasi on Levikuandmete kaardistaja. Selle koostasid Jaak ja Arvo Krikmann. Baas võimaldab teha mitmes projektsioonis kihelkondliku täpsusega levikukaartemistahes folkloorsete, etnograafiliste, dialektoloogiliste vm nähtuste kohta, kartogramme siluda, lisada neile legende jmt. Arvandmeid saab sisestada käsitsi või mõne tabeliformaati tundva programmi failidest (Word, OpenOffice, Notepad, Excel, Statistica vm).

E-kogud. Võimaldab erinevaid päringuid folkloristide siseserveri andmebaasist Klaabu. Otsinguid aitab teha ka Kirjandusmuuseumi avaportaal Kivike.

Ole ise osaline :)

Meil kõigil on võimalus kodust lahkumata anda oma panus rahvaluule kogumisse, selleks on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumismoodul “Kratt“.

Tiina Sulg

 

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: