Me kambakesi tuleme

viistudrukutjakaheksapoissiNoorte autorite tulemisele ja loomingule on erinevatel aegadel ikka tähelepanu pööratud. Üks võimalus noorel autoril, kel veel suuremamahulist loomingupagasit pole, end nähtavaks-kuuldavaks teha ja otsast alustada on tulla kirjandusellu kambakesi. Näiteks kogumikud “Noorte sulega” või Loomingu Raamatukogus aastatel 1980-1986 ilmunud almanahh Sõna, kus tutvustasid oma loomingut noored autorid. Loomingu Raamatukogus on ilmunud ka teisi noorte autorite kogumikke, näiteks aastal 1977 ilmus “Viis tüdrukut ja kaheksa poissi: valik noorte kirjandussündmusest ´76”.

.

Kassetipõlvkonnaks nimetatakse 1960. aastatel debüteerinud Eesti luuletajaid, kelle teosed ilmusid sarjas “Noored autorid” nn luulekassettidena – mitme autori õhukesed luulevihikud ühes pappkarbis koos. Kassetid koostas Oskar Kruus.

Põlvkonnaks võib kassettides esindatud autoreid nimetada üksnes tinglikult, kuna nende sünniaastad jäid vahemikku 1927 (Aleksander Suuman) kuni 1947 (Leelo Tungal), samuti puudus neil läbiv ühine ideoloogia. Kassetipõlvkonna vaimseks eelkäijaks peetakse Artur Alliksaart ning tema piirelõhkuvaid mänge keeleliste võimalustega luules. 1960ndad olidki Eesti luules suure vormiuuenduse ajastuks. Ühiskondliku taustana kaasnes sellega inimeste suur huvi luule vastu ning kirjandusele avaldatava ideoloogilise surve mõningane lõdvenemine seoses Hruštšovi “sulaga”.

kassett1962Esimene kassett ilmus 1962. aastal ja luulekogumikusse kuulusid järgmised raamatud:
· Paul-Eerik Rummo – “Ankruhiivaja”
· Linda Ruud – “Mu südames on pühapäev”
· Arvi Siig – “Trompetisoolo”
· Mats Traat – “Kandilised laulud”
· Enn Vetemaa – “Häälemurre”

kassett1963Teine kassett ilmus 1963. aastal ja luulekogumikusse kuulusid järgmised raamatud:
· Helgi Muller – “Tähesärk” (Luuletusi 1962–1963)
· Rudolf Rimmel – “Hommik” (Luuletusi 1958–1963)
· Aleksander Suuman – “Oh seda inimest” (Luuletusi 1957–1963)

kassett1964Kolmas kassett ilmus 1965. aastal ja luulekogumikusse kuulusid järgmised raamatud:
· Jaan Kaplinski – “Jäljed allikal”
· Viivi Luik – “Pilvede püha” (Luuletusi 1961–1963)
· Lehti Metsaalt – “Tähtede langemise ööd” (Novellette ja miniatuure 1961–1963)
· Hando Runnel – “Maa lapsed” (Luuletusi 1960–1964)
· Ly Seppel – “Igal hommikul avan peo” (Luuletusi 1960–1964)

kassett1965Neljas kassett ilmus 1966. aastal ja luulekogumikusse kuulusid järgmised raamatud:
· Jüri Tuulik – “Tund enne väljasõitu” (Jutte ja laaste 1962–1964)
· Leelo Tungal – “Kummalised kiivitajad kurtsid” (Luuletusi 1962–1965)
· Ingvar Luhaäär – “Toominga atmosfäär”

kassett1967Viies kassett ilmus 1968. aastal ja luulekogumikusse kuulusid järgmised raamatud:
· Andres Ehin – “Hunditamm” (Luuletusi 1959–1966)
· Albert Koeney – “Vihmade vaikus” (Luuletusi 1965–1966)
· Nikolai Baturin – “Maa-alused järved” (Luuletusi 1963–1967)

.

Noorte autorite kassetid, mis ilmusid aastatel 1988-1992:

kassett1988Kassett´88
Karl Martin Sinijärv “Kolmring”
Ringo Ringvee “Linnud mustmühisevast majast”
Tõnu Trubetsky “Pogo”
Märt Väljataga “Teine keel”

kassett1990Kassett´90
Triin Soomets ”Sinine linn”
Liisi Ojamaa “Lõputu juuli”
Ruth Jürjo “Mänguraamat”
Elo Vee “Telg”
ATS “Ärge pange tähele”

ainprosaKassett´92
Tõnis Leemets “Kes minevikku ei mäleta”
Aarne Ruben “Raevule”
Meelis Salujärv “Talveaed”
Ain Prosa “Viimased naeratused Alici´le”

kassett1995Kassett 1995
Indrek Ryytle “Deani masin”
A.C. “Homseni”
Lemme Zipp “Kirja pandud paberile”
Mai Alt “Laule härjapõlvlase päevaraamatust”
Kätlin Kätlin “Larii-laree”
Madis-Mats Kuningas “Sõna täüs aiga”

.

Noorte Autorite Koondis loodi 1949. aastal Tallinnas, kuid suleti 1952. aastal ja taasloodi 1955. aastal. Peale Tallinna oli NAK-il osakondi ka Tartus (Tartu NAK) jm. NAK tegutses Tallinnas kuni laulva revolutsioonini, Tartu NAK-i tegevus lõppes iseeneslikult 1990. aastal. Loodud kirjandusrühmitusse kuulusid endised sõjamehed Ants Saar, Manivald Kesamaa, Egon Rannet ja Richard Ehrlich (kirjanikunimega Valmen Vaida). Aga sinna kuulusid ka näiteks Karl Sinijärv, kes juhtis NAK-i tegevust kuni juunini 1949, ja Juta Kaidla. Anti välja kaks köidet koguteost “Võitlev sõna”.

voitlevsona1960. aastate lõpus kujunes Tallinna NAK-i almanahhiks ülevabariiklik koolinoorte masinkirja-väljaanne “Väike Looming” (ka “Looming” ja “Noorte Looming”), millest omakorda kasvas välja omakirjastuslik almanahh “Hees”.

Aastail 1978–1983 oli Tallinna NAK-i esimees Indrek Tart ning 1984–1986 Juhan Habicht, aastast 1983 oli selle liige näiteks nt Aita Kivi, aastast 1987 nt Tõnu Trubetsky.

Paralleelselt Tallinna Noorte Autorite Koondisega tegutses Noorte Autorite Koondis läbi nõukogude aja ka Tartus. Tartu NAK-i juhatusse on kuulunud Oskar Kruus, aastail 1969–1970 oli selle esimees Jaan “Johnny B” Isotamm, selle tegevusest võttis 1960. aastate alguses mh osa ka Paul-Eerik Rummo.

.

Tartu Noorte Autorite Koondis loodi Tartus 28. jaanuaril 1997. Varem, 1980-ndatel, Tartus tegutsenud ja 1990. aastal tegevuse lõpetanud Noorte Autorite Koondisega ei seo seda miski peale nime ja noorte kirjanike koondamise tava. 1980ndate NAKi kuulusid Kajar Pruul, Karl Martin Sinijärv, Imre Siil, Rannar Susi, Ilmar Särg, Kivisildnik, Kauksi Ülle, Priidu Beier, Indrek Särg, Enn Lillemets, Veiko Belials, Jaan Malin, Juhan Habicht jt ning anti välja koguteosed “AlmaNAK I” (valik noorte autorite loomingut raalikirjas) (1988) ja “AlmaNAK 2” (1989), samuti alustati sarja “AlmaNAKi Raamatukogu”.

nakalmanakVarasem Tartu NAK kuulus otseselt Kirjanike Liidu alluvusse, olles läbinisti ametlik, noori kirjanikke koondav, aga ka suunav ja kontrolliv organ, poolkohustuslik vaheaste noorele kirjanikule enne Kirjanike Liitu astumist. Samasugused NAK-id tegutsesid ka Tallinnas ja mujal. Laulva revolutsiooni päevil lõpetasid need tegevuse. Nüüd loodud Tartu NAK-ist aga sai rühmitusliku iseloomuga loomeinimeste grupp, mis oli iseseisev nii Kirjanike Liidust kui ka teistest institutsioonidest. Selle loomise päevil oli osa aktiviste küll Tartu NAK-i tegutsemise vormina näinud Kirjanike Liidu egiidi all olemist, kuid kollektiiv saavutas täieliku rippumatuse ja rühmitusliku iseloomu peaaegu kohe. Aastail 1987–1991 oli Tartu NAK-i esimees Jaan Malin. NAK-i esimehel oli istumis- ja hääleõigus Kirjanike Liidu koosolekuil.

Kiiresti leidis sellistel alustel loodud Tartu NAK ka oma kunstilise omapära. Liikmete enamikku ühendavaks ja rühma kuvandi kõige olulisemaks jooneks sai vaba ja mänguline suhtumine kirjutamisse jm loomingulisse tegevusse: riimiline luule, mis on kord vemmaldav ja lõbus, kord irriteeriv ja ühiskonnakriitiline, kord sõnamänguline ja uusi vormilahendusi otsiv, sõbralik suhe popkultuuriga, meelelahutuslikkuse põhimõte, rahvalik esitus, sotsiaalsed teemad jms.

.

Uuel kujul Tartu NAK-i loomise idee tuli Sven Kivisildnikult, kes oli kuulunud ka eelmisesse Tartu NAK-i, ja Kauksi Üllelt ning sellele aitas kaasa ka kunstisõber Matti Milius, kes hakkas Legendi galeriis korraldama noorte ja isegi päris tundmatute autorite luuleõhtuid. Oluliseks väljundiks sai naklastele Eesti Kostabi-$eltsi kirjastusel välja antud “Noorte geeniuste sari” (1997–1998, 10 raamatut), kus ilmusid Contra, Veiko Märka, François Serpent’i, Olavi Ruitlase, Aapo Ilvese, Tiina Pai, Indrek Ryytle ja Jan Rahmani Merca ja Villu Tamme luulekogud. Tartu Kirjanduse Maja teisel korrusel said naklased enda käsutusse ruumi, mis jäi seltsielu üheks keskpunktiks kuni selle tagasinõudmiseni Kirjanduse Maja poolt 2004. aastal.

Tartu NAK-i koguteosed
· “Hea raamat” (1998)
· “Emajõe kondor” (2002)
· “Väike pornoraamat” (Tänapäev, 2007)
sepentkajumal“Noorte geeniuste sari”
Contra, “Päike ja lamp”
Merca “Vana libu hommik”
Olavi Ruitlane “Inimese sisu”
Villu Tamme “Sorlimeki Plät”
Aapo Ilves “Üks pedajas”
Tiina Pai “Armastab mõrvatud haldjaid”
Veiko Märka “Tühja aju korinad”
Jan Rahman “Vasõst vaśk”
Indrek Rüütle “Lahkumine Puhjast”
Francois Serpent “Ka jumal on inimene”

.

Hirohall oli aastatel 1988–1991 Tartus tegutsenud kirjandusrühmitus. Rühmitusse kuulusid Kauksi Ülle, Sven Kivisildnik, Valeria Ränik, Karl Martin Sinijärv ja Jüri Ehlvest. Hirohalli baasil loodi 1989. aastal Eesti Kostabi $elts.

Eesti Kostabi-$elts on etnofuturistlik kirjandus- ja kunstirühmitus. $elts asutati 31. mail 1989. See sai nime väliseesti kunstniku Mark Kalev Kostabi järgi. Eesti Kostabi-$eltsi on kuulunud Sven Kivisildnik, Kauksi Ülle, Karl Martin Sinijärv, Valeria Ränik ja Jüri Ehlvest. Kostabi-$elts on kirjastanud ebaregulaarset kultuurilehte Kostabi ja kirjastanud raamatuid, mille autorid ei ole kuulunud selle liikmeskonda.

Valik Eesti Kostabi-$eltsi raamatuid:
varjatudilushaigusJaan Kaplinski. Tükk elatud elu: Tekste 1986-1989, koostanud Neeme Kahusk ja Piret Viires, kujundanud Virve Sarapik, 1991
· Sven Kivisildnik “Nagu härjale punane kärbseseen” (luulekogu), kujundanud KgMighty ja Navitrolla, 1996
· Villu Tamme “Sorlimeki plät” (luulekogu), kaane kujundanud Ilmar Kruusamäe, 1998,
· Jüri Ehlvest “Elumask” (jutukogu), 1999
· Urmas Vadi “Suur sekund” (jutukogu), kaane kujundanud Peeter Allik, 1999
· “Varjatud ilus haigus” (luuleantoloogia), koostanud ja järelsõna kirjutanud Kajar Pruul, autorid Priidu Beier, Villu Tamme, Tõnu Trubetsky, Merca, Kalev Kesküla, Tõnu Õnnepalu, Indrek Hirv, Hasso Krull, Karl Martin Sinijärv, Sven Kivisildnik, Kauksi Ülle, Elo Vee, Triin Soomets, Contra, illustreerinud Ilmar Kruusamäe, 2000

.

Erakkond on Tartus alates 1995. aastast tegutsev ja 1996. aastal avalikkuse ette astunud kirjandusrühmitus.
Erakkonda kuuluvad autorid siiski eitavad, et tegemist on rühmitusega (rühmituse paistab välistavat ka sõna “erakkond”). Pigem on tegemist sõpruskonnaga, millel puudub ühine esteetiline platvorm ja milles solidaarselt toetatakse üksteise kirjanduslikku arengut ning aidatakse üksteisele lugejate ja kriitikute tähelepanu tõmmata, sealhulgas ka ühiste väljaannetega.

harakkiriVäljaanded
· “Üheksavägine” (1997)
· “Harakkiri” (1999)
· “Erakkond” (CD; 2004)

Kokku on Erakkonna nime all erinevatel aegadel esinenud 13 inimest:
· Kalju Kruusa
· Margus Lattik (Mathura)
· Berk Vaher
· Aare Pilv
· Lauri Sommer
· Kristiina Ehin
· Mehis Heinsaar
· Andreas Kalkun
· Kadri Tüür
· Marko Kompus
· Timo Maran
· Anu Kree
· Led Seppel

.

Tallinna Noorte Tegijate nime all alustati kirjandusliku rühmana 19. septembril 1998. a.
Sinna kuulusid:
· Jürgen Rooste
· Wimberg (kodanikunimega Jaak Urmet)
· Ivar Sild
· Marie Myrk (kodanikunimega Kätlin Kõlamets, abiellunud Vainola)
· Marko Kivimäe (pseudonüüm G)
· Neeme Põder (pseudonüüm Monaco)
· Raili Ilves
· Eeva Klaas
· Tõnis Saarts
· Anu Mõistlik (pseudonüüm Helen Sandström)
· Tuuli Botik (kodanikunimega Tuuli Seinberg)
· Tarmo Tuule (pseudonüüm Lennart Lennart Lennart)
· Jana Lepik
· Sirli Kukk
· Siuts (kodanikunimega Helen Kallaste)
monedeitahtnudkiHiljem liitusid
· Mikk Murdvee (pseudonüüm Mihkel Bravat)
· Anke Lil (kodanikunimega Ann Kell)
· Hedda Maurer
· Tõnu Linnas
· Paradizz
TNT almanahh “Mõned ei tahtnudki” (Kupar 2000).
Wimberg koostas ja andis välja välja kolm numbrit kirjanduslikku kogumikku URDU (1. nr 1999, 2. nr 2000, 3. nr 2001).

.pioneerid

Kirjandusportaalist Poogen on paljude noorte autorite looming jõudnud ka trükki. Kambakesi on tuldud kogumikuga “Pioneerid” (Poogen 2005) ja kassetiga “Sõna vägi” (2012).

.

Halliki Jürma

2 kommentaari

  1. […] Võsoberg ja Seili Ülper siin, noorte kambakesi kirjandusse tulemisest kirjutas Halliki Jürma siin ja netist raamatuteks jõudnud tekstidest kirjutasin ma […]

  2. Posted by sulepuru on 26 november 2014 at 16:05

    Igati abiks ülevaade. Neid kirjanduslikke kampasid, rohkem või vähem formaliseeritult, enam või vähem kokkuhoidvaid, lühema- või pikemaajalisi, on päris palju.
    Selle kambakesi tulemise teema alla saaks võib-olla panna ka ajakirjaga “Värske Rõhk” seotud noored autorid või (kõrg)koolide almanahhid (n “Alma Mater Ludi Literarii: Tartu Ülikooli kirjanduslik almanahh” (1990)) või Asko Künnapi, Jürgen Rooste, Karl-Martin Sinijärve, Triin Soomets, Elo Viidingu “Kaardipakid (2001, 2006, 2011) või võrguajakirja “Reaktor” kogumiku “Tuumahiid” (2013) või Kiwa kokkupandud “Olematute raamatute antoloogia” (2014) või … no midagi veel, mis praegu meelde ei tule :)

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: